14.05.2018 || 20:01

Мулоќоти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ — Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо намояндагони љомеаи кишвар.

        Санаи 14 майи соли 2018 дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон вобаста ба мулоќоти Асосгузори сулњу вањдати миллї — Пешвои миллат, Президенти Ҷумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар арафаи моњи шарифи Рамазон бо масъулини маќомоти марказї ва мањаллии њокимияти давлатї, намояндагони фаъоли соњањои иљтимої, олимон, зиёиёни эҷодкор ва ходимони дин, ки рўзи 12 майи соли 2018, љаласа доир гардид.


      Директори Агентї Сафаралї Наљмудинов ќайд намуданд, ки Сарвари давлат њозирин ва кулли мардуми кишварро бо фарорасиии моњи шарифи Рамазон, ки яке аз рукнњои дини мубини Ислом, одамонро ба сабру тањаммул, эњтироми якдигар, рањму шафќат ва кумак намудан ба эҳтиёљмандону камбизоатон њидоят месозад, суханронї намуда, таваљљўњи ањли нишастро бо вазъи мураккаби сиёсї дар баъзе кишварњои олам, ҳолати дастрасии ањолии сайёра ба неъматњои моддию сарватњои табиї, таъсири таѓйирёбии иќлим ва низоъњои солњои охир ба ташаккули дунёи маънавии инсоният, норасоии оби тозаи ошомиданї ва дигар масъалањои мубрами рўз љалб карда, иброз доштанд, ки вазъияти нињоят њассосу ноороми љањон њар яки моро водор менамояд, ки нисбат ба њарваќта дида, зираку њушёр бошем ва ба ќадри бузургтарин неъмату дастовардњои зиндагиамон — истиќлолияту озодї соњибватаниву соњибдавлатї, сулњу оромї ва вањдати миллї бирасем.
      Дар фарљоми љаласа Директори Агентї ба сардорони Раёсат ва шуъбањои дастгоњи марказї, маркази минтаќавии бањисобгирии инфиродии шањру ноњияњои тобеи љумњурї дастуру супориш доданд, ки дар байни коллективњои мењнатї ва ањолї дар мањалњои зист оид ба иљрои муќаррароти қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” ва “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон”, анҷоми тадбирҳои созандагию бунёдкорї, иҷрои тадбирҳои хайру савоб, ёрї ба эҳтиёҷмандон, ятимону камбизоатон ва њамчунин оид ба арзишњои истиќлолият ва барќарор намудани сулњу суббот ва вањдати миллї, тањкими худшиносии миллї ва рисолати ватандорї, инчунин дастовардњои даврони истиќлолият дар соњањои иќтисодиёт ва иљтимоиёти љумњурї, ки ба шарофати сиёсати хирадмандонаву оќилона ва вањдатсози Президенти кишварамон, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон муяссар гардидааст, корњои фањмондадињиро ба роњ монанд.

Хонда шуд 642 маротиб

Дополнительная информация