21.05.2018 || 10:00

Дави Миллї

     Рўзи 20 майи соли 2018 кормандони Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Ҳукумати Ҷумњурии Тољикистон дар дави миллї фаъолона ширкат варзиданд.


    Ќобили ќайд аст, ки Рўзи дави миллї бо фармони Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон бо маќсади тањкими тарзи њаёти солим, рушду инкишофи соњаи варзиш дар байни ањолї њар сол якшанбеи сеюми моњи май дар њамаи манотиќи кишварамон бо иштироки сокинони синну соли гуногун доир мегардад.

Сайт

Хонда шуд 734 маротиб

Дополнительная информация