04.06.2018 || 16:06

Рўзи 2 июни соли 2018 кормандони Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон якдилона ба њашар баромаданд.


   Кормандони воњидњои сохтории Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон рўзи 2 июни соли 2018 ба њашар баромада, корњои тоза кардани утоќњои корї, роњравњо, љуйборњо нарм намудани бехи дарахтонро дар замини назди биноњои маъмурї ба анљом расониданд.


   Ќобили ќайд аст, ки дар асоси супориши Протоколи маљлиси Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 25 октябри соли 2017, №10 ва аз 28 ноябри соли 2017, №11 бо фармоиши директори Агентї аз моњи феврал то моњи ноябри соли 2018 њар рўзи шанбе дар воњидњои сохтории Агентї шанбегї эълон карда шуда, тамоми кормандон, хусусан сохторњое, ки дар мањалњо љойгиранд, барои сањмгузорї дар сазовор љашн гирифтани Идњои бошукўњи миллї, биноњои маъмурии љойгирифтаашонро ба таври зарурї таъмиру тармим менамоянд ва ба тозагї ва ободонии њудудњо ањамияти махсус дода мешавад.

Хонда шуд 476 маротиб

Дополнительная информация