22.07.2021 | 07:57 |
Хонда шуд 39 маротиб

доир ба љамъбасти фаъолияти Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар нимсолаи аввали соли 2021
Рўзи 21 июли соли 2021 мутобиќи наќшаи гузаронидани нишасти матбуотї, ки дар асоси амри Президенти Љумњурии Тољикистон аз 15 сентябри соли 2011, №АП -1729 аз љониби роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон тасдиќ гардидааст, дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон нишасти матбуотї доир гардид.

12.07.2021 | 17:01 |
Хонда шуд 101 маротиб

Рўзи 09 июли соли 2021 маљлиси Мушовараи Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон бо иштироки намояндагони Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон, Вазоратњои тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї, молия, мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї, Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Бонки давлатии амонатгузории Љумњурии Тољикистон “Амонатбонк” баргузор гардид.
Дар љаласа, сардорони раёсат ва шуъбањои дастгоњи марказї иштирок намуда, сардорони раёсат ва шуъбањои вилоятї, шањрї ва ноњиявї, инчунин сардорони марказњои минтаќавии бањисобгирии инфиродие даъват шуданд, ки фаъолияташон бо сабабњои гуногун мавриди муњокима ќарор дода шудааст.

02.07.2021 | 14:08 |
Хонда шуд 113 маротиб

Дар доираи наќшаи машѓулиятњои идоравии хизматчиёни давлатии Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, бо маќсади баланд бардоштани сатњи дониши мутахассисон санаи 01 июли соли 2021 дар Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон машғулиятњои идоравӣ дар мавзӯи «Низоми таъмини нафаќањои касбї дар Љумњурии Тољикистон» баргузор гардид.

01.07.2021 | 09:30 |
Хонда шуд 86 маротиб

29 июни солӣ ҷорӣ дар доираи ташрифи расмии президенти Ҷумҳурии Кирғизистон ба Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади рушди ҳамкориҳо дар самти таъминоти нафақа ва суғуртаи иҷтимоӣ байни Тоҷикистону Кирғизистон Созишнома оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи таъминоти нафақа ва суғуртаи иҷтимоӣ байни Вазорати тандурустӣ ва рушди иҷтимоии Ҷумҳурии Қирғизистон ва Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расонида шуд.

30.06.2021 | 10:23 |
Хонда шуд 99 маротиб

Дар Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 25 июни 2021 бо иштироки кормандони дастгоҳи марказӣ ҷаласаи тантанавӣ бахшида ба Рӯзи ваҳдати миллӣ баргузор гардид.

10.06.2021 | 17:23 |
Хонда шуд 141 маротиб

Бо маќсади баланд бардоштани сатњи дониши кормандони Агентї санаи 08 июни соли 2021 дар Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз љониби мутахассисони Шуъбаи њуќуќ бо иштироки кормандони Дастгоҳи марказӣ ва Маркази минтақавии баҳисобгирии инфиродии шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурї машғулияти идоравӣ дар мавзӯъҳои Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ”, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ” ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ” гузаронида шуд. Мақсади асосии баргузории машғулиятҳои идоравӣ баланд бардоштани сатҳи дониш ва маърифати ҳуқуқии кормандони Агентӣ мебошад.

09.06.2021 | 16:57 |
Хонда шуд 152 маротиб

Санаи 7-уми июни соли 2021 дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон вохўрии кормандони Агентї бо намояндаи Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон Акбарзода Нурмуњаммад баргузор гардид.

24.05.2021 | 19:14 |
Хонда шуд 195 маротиб

Аз санаи 18 то 21 майи соли 2021 ҳайати намояндагони Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон таҳти роњбарии муовини директори Агентӣ Љ,Абдурањмонзода, дар њайати сардорони раёсатњои Агентӣ (Д.Валиев, Д.Насков) дар маҷлиси умумии (солонаи) Ассотсиатсияи байналмиллали фондњои нафаќавї ва иҷтимоӣ дар шањри Москваи Федератсияи Россия ширкат намуданд.

20.04.2021 | 15:29 |
Хонда шуд 330 маротиб

Санаи 16 апрели соли 2021 љаласаи Мушовараи Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон доир гардид.

02.04.2021 | 18:01 |
Хонда шуд 332 маротиб

Дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти роњбарии директори Агентї муњтарам Давлатзода Дилмурод Ашурбек санаи 2 апрели соли 2021 бо маќсади љустуљўи роњњои таъсиси Феҳристи ягонаи нафақагирон ва муҳокимаи мактуби Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, “Пешниҳод оид ба рафъи ҳолатҳое, ки ба содир шудани ҷиноят ва дигар қонунвайронкуниҳо мусоидат менамоянд” љаласаи корї баргузор гардид. Дар ин љаласа намояндагони вазорату идорањои дахлдор ва намояндагон аз маќомотњои њифзи њуќуќ иштирок намуданд.

01.04.2021 | 14:16 |
Хонда шуд 367 маротиб

Бо маќсади баланд бардоштани сатњи дониши кормандон санаи 31 марти соли 2021 дар толори Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби мутахассисони Шуъбаи ҳуқуқ ва Шуъбаи умумии Раёсати корҳо бо иштироки кормандони Дастгоҳи марказї ва Маркази минтақавии баҳисобгирии инфиродии шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳур машғулияти идоравї дар мавзӯъи “Асосҳои коргузорӣ ва ҳуҷҷатнигорӣ тибқи Дастурамали намунавии коргузорӣ дар мақомоти давлатӣ, муассиса, корхона ва дигар ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 июли соли 2017, №358 тасдиқ шудааст, ва дастурамали коргузории идоравӣ” гузаронида шуд.

31.03.2021 | 17:26 |
Хонда шуд 303 маротиб

Вобаста ба иљрои дастурњои Комиссияи байнињукуматї (протоколи љаласаи 17 ум оид ба њамкорињои иќтисодї байни Федератсияи Русия ва Љумњурии Тољикистон сархати 12). Тањти роњбарии директори Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон мўњтарам Давлатзода Дилмурод Ашурбек санаи 30 марти соли 2021 видеоконфронси Россия ва Тољикистон оид ба муњокимаи лоињаи Шартномаи байни Федератсияи Русия ва Љумњурии Тољикистон доир ба њамкорї дар соњаи нафаќа баргузор гардид. Дар ин видеоконфронс намояндагони вазорату идорањои дахлдор иштирок намуданд.

Дополнительная информация