27.06.2020 | 09:12 |
Хонда шуд 36 маротиб

               Њамкорони гиромї ва њамватанони муњтарам!

Њамаи Шумо ва дар симои Шумо њар як фарди Тољикистони азизро ба муносибати иди Вањдати миллї, ки барои њамаи мо њамчун рамзи пойдории давлату миллати тољикон азизу муќаддас аст, самимона табрик мегўям.

05.06.2020 | 19:01 |
Хонда шуд 135 маротиб

Дар доираи Наќшаи чорабинињои ситоди љумњуриявї оид ба пурзўр намудани чорањои зиддиэпидемикї дар давраи пандемияи сирояти коронавируси COVID-19, дар асоси супоришњои протоколии маљлисњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, њамзамон дар асоси амру супоришњои бевоситаи Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон њамарўза тадбирњои ќатъї ва њамаљониба андешида мешаванд.

12.05.2020 | 07:51 |
Хонда шуд 213 маротиб

Ба истиќболи љашни 75 солагии Иди Ѓалаба бар фашизм, бо маќсади дастгирии моддиву маънавї ва арљгузорї ба шуљоату мардонагии иштирокчиёни Љанги Бузурги Ватании солњои 1941-1945, бо дастури Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Рањмон Озода Эмомалї кормандони Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон кўмакпулии идонаи Президентиро, ки ба андозаи 6000 (шаш њазор) сомонї барои њар яки ин пирони рўзгор људо карда шудааст, таќдим намуданд.

20.04.2020 | 15:30 |
Хонда шуд 297 маротиб

Дар асоси супориши Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 марти соли 2010, №24/10-15 бо маќсади вусъат бахшидан ба раванди корњои ободонию бунёдкорї дар шањри Исфараи вилояти Суѓд аз 1 то 8 апрели соли 2020 сафари кории директори Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон муњтарам Давлатзода Дилмурод Ашурбек ба вилояти Суѓд доир гардид.

13.04.2020 | 17:08 |
Хонда шуд 336 маротиб

10 апрели соли 2020, дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон семинари навбатї оид ба масъалањои суѓуртаи нафаќавї бо иштироки кормандони Раёсатњои Агентї дар шањри Душанбе, сохторњои тобеи он ва шањру ноњияњои тобеи љумњурї љамъбаст гардид. 

08.04.2020 | 14:35 |
Хонда шуд 325 маротиб

Дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, аз 8 то 10 апрели соли 2020 бо иштироки кормандони Раёсати Агентии шањри Душанбе, воњидњои сохтории он ва Раёсатњои шањру ноњияњои тобеи љумњурї семинари омўзишї доир мегардад.

01.04.2020 | 17:50 |
Хонда шуд 321 маротиб

Аз 31 март то 3 апрели соли љорї дар дастгоњи марказии Агентї курсњои омўзишї вобаста ба масъалањои таъин ва пардохти нафаќањо идома дорад.

20.03.2020 | 12:43 |
Хонда шуд 368 маротиб

“Миллати тоҷик ҷашни Наврӯзро дар тӯли садсолаҳо ба монанди забони модарӣ ҳифз намуда, дар замони навин онро ҷузъи таркибии ҳуввияти миллӣ ва мояи сарбаландии маънавии худ медонад”. Эмомалӣ Раҳмон.

17.03.2020 | 16:45 |
Хонда шуд 369 маротиб

Имруз, 17 марти соли 2020, дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон курсњои тахассусии њафтаина, ки аз 10 марти соли љорї  оѓоз гардида буд, ба итмом расид.

12.03.2020 | 13:11 |
Хонда шуд 347 маротиб

Яке аз вазифањои аввалиндараљаи Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, ин баланд бардоштани сатњи дониш, таљриба ва мањорати кории кормандони Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќа ба њисоб рафта, дар ин самт, аз љониби роњбарияти Агентї пайваста тадбирњо андешида мешаванд.

06.03.2020 | 18:43 |
Хонда шуд 373 маротиб

Њамкорони муњтарам!

Имрўз мо дар арафаи яке аз љашнњои бузург-Рўзи модар, ки барои њар яки мо азизу мўътабар мебошад, ќарор дорем. 

05.02.2020 | 17:51 |
Хонда шуд 486 маротиб

доир ба љамъбасти фаъолияти Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар соли 2019

«Ба ѓайр аз журналист, њељ кас он чиро, ки ба њама дахл дорад, дарк карда наметавонад» Джозеф Пулитсер.

Дополнительная информация