31.03.2021 || 17:26

Дар Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон машваратҳо бо Вазорати меҳнат оид ба масъалаи бастани шартнома байни Ҷумҳури Тоҷикистон ва Федератсияи Русия дар бораи ҳамкори дар соҳаи таъминоти нафақа

Вобаста ба иљрои дастурњои Комиссияи байнињукуматї (протоколи љаласаи 17 ум оид ба њамкорињои иќтисодї байни Федератсияи Русия ва Љумњурии Тољикистон сархати 12). Тањти роњбарии директори Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон мўњтарам Давлатзода Дилмурод Ашурбек санаи 30 марти соли 2021 видеоконфронси Россия ва Тољикистон оид ба муњокимаи лоињаи Шартномаи байни Федератсияи Русия ва Љумњурии Тољикистон доир ба њамкорї дар соњаи нафаќа баргузор гардид. Дар ин видеоконфронс намояндагони вазорату идорањои дахлдор иштирок намуданд.

Дар рафти машварат тарафњо масъалањои зеринро баррасї намуданд:

- бањодии оќибатњои молиявї барои Љумњурии Тољикистон дар сурати ба имзо расонидани лоињаи шартнома дар соли 2021;

- асоснокии љониби Тољикистон дар масалаи амалї намудани Созишнома дар бораи кафолати њуќуќњои шањрвандони Иттињоди Давлатњои Мустаќил дар соњаи таъминоти нафаќа аз 13 марти соли 1992 то соли 2028;

- дар бораи лоињаи созишнома дар бораи њамкории электронї, ки аз љониби Фонди нафаќаи Федератсияи Русия ба љониби Тољикистон моњи августи соли 2019 ирсол гардидааст;

Оид ба њамаи масъалањои баррасишуда тарафњо ба мувофиќа омада созиш намуданд, ки тамоми њуљљатњои барои гузаронидани расмиёти дохилидавлатї дар муддати кутоњтарин тањия намоянд.

Видеоконфронс дар фазои дўстона ва созандаи дуљониба баргузор гардид.

40-1

Хонда шуд 234 маротиб

Дополнительная информация