04.01.2022 || 14:52

Таҷлили Соли Нав

Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон њамаи шањрвандон ва мењмонони љумњуриро бо фарорасии Соли Нави мелодии 2022 табрик гуфта, ба онњо сињату саломатї, умри дароз, муваффаќиятњо дар фаъолияти мењнатї ва хушбахти дар оила, амалишавии умеду наќшањо ва расидан ба маќсадњоро орзуманд аст.

Соли Нав муборак бошад!

31-уми декабри соли 2021 дар толори маљлисгоњи Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар вазъи тантанавї маљлис бахшида ба фарорасии Соли Нави мелодии 2022 баргузор гардид. Маљлисро Директори Агенти суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон муњтарам Давлатзода Д.А. њусни оѓоз бахшида, ќайд намуданд, ки:

Дар хотир оред – Истиќлолияте, ки Тољикистони азизамон соли 1991 ба даст овардааст, ояндаи Точикистон, сохти давлатдорї ва рушди њамаљонибаи Тољикистон дар дасти худи Шумост, мову шумо бояд он дастовардњое, ки љумњурии азизамон бо саъю кушиш ва мењнати њаррузаи халќ бо сарварии Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба даст овардааст, ќадр намоем. Он рамзњои давлатдорие, ки мо дорем, ба монанди Конститутсия, Нишон, Парчам, Суруди миллї, Президенти кишварамон ва ќањрамонони миллат – ин мояи ифтихори халќи мо буда, таљассумгари истиќлолият мебошад. Ин комёбињоро эњтиёт кунед ва ба фитнаи душманњо дода нашавед, ки маќсади онњо барангехтани низоъ ва боз ѓарќ намудани давлатамон ба љанги шањрвандї мебошад. Вазифаи асосии мо, ин муттањид шудан дар атрофи Пешвои миллатамон ва таъмини иљрои дастуру супоришњои Сарвари давлатамон, ки дар Паёми њарсолаи худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ќайд кардаанд, мебошад.

Пас аз ин, муњтарам Давлатзода Дилмурод Ашурбек аз номи роњбарият ба як ќатор кормандони фаъол сипосномањо таќдим намуданд.

Дар фарљоми маљлиси идона барои болида намудани хотири иштирокчиёни љаласа, барномаи фарњангию фароѓатї доир гардид, ки дар он шеъру оњангњои машњур, раќс ва озмунњои шавќовар садо ва роњандозї гардиданд.

59-1   59-2

59-3

Хонда шуд 585 маротиб

Дополнительная информация