Хабарҳои Агентӣ

Рўзи 6-уми январи соли 2023 маљлиси Мушовараи Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон доир ба љамъбасти фаъолияти Агентї дар соли 2022 ва вазифањо барои соли 2023 баргузор гардид.

Опубликовано в Новости

Дополнительная информация