Фармоиши Директори Агенти аз 10.03.2015, №22

Бо Фармоиши Директори Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
«10» марти соли 2015, №22
тасдиқ шудааст

                

ДАСТУРАМАЛ
дар бораи тартиби бақайдгирии шахсони хуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ  дар низоми суғуртаи ҳатмии нафақавӣ аз рўи барномаи Системаи иттилоотии андоз «Равзанаи ягона»

1.    Муқаррароти умумӣ

1.    Дастурамали мазкур бо мақсади иҷрои муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ», ки 19 майи соли 2009, №508 ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии инфиродӣ дар низоми суғуртаи ҳатмии нафақавӣ», ки 3 июли соли 2012, №860 қабул шудааст, таҳия карда шуда, тартиби бақайдгирии дохилии таъсисдиҳӣ, азнавташкилдиҳӣ ва барҳамдиҳии шахсони хуқуқӣ, бақайдгирии шахсони воқеӣ ба сифати соҳибкорони инфиродӣ, қатъ намудани фаъолияти филиалҳо ва намояндагиҳои шахсони ҳуқуқии хориҷиро аз рўи барномаи «Равзанаи ягона»-и дар мақомоти давлатии суғуртаи  иҷтимоии давлатӣ (минбаъд-Агентӣ)  муқаррар менамояд.
2.    Пешбурди сиёсати ягонаро дар соҳаи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ, филиалҳо ва намояндагиҳои шахсони ҳуқуқии хориҷиро мақомоти андози Ҷумҳурии Тоҷикистон  амалӣ менамояд.
3.    Бақайдгирии давлатӣ аз ҷониби мақомоти андози Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқи принсипи «Равзани ягона» амалӣ гардонида мешавад.

2.    Мафҳумҳои асосӣ

4.    Барои мақсадҳои дастурамали мазкур мафҳумҳои зерин истифода мешаванд:
       - Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ (минбаъд-Феҳристи ягонаи давлатӣ ё ФЯД) - маҳзани ягонаи давлатии иттилоотӣ дар бораи шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ, филиалҳо ва намояндагии шахсони ҳуқуқии хориҷӣ;
      - рақами   ягонаи мушаххас (РЯМ-ЕНН) – рамзи ягонаи андозсупоранда     буда,     такрорнашаванда     мебошад       ва      ҳангоми
бақайдгирии давлатӣ дода шуда, барои мушаххасгардонии онҳо хизмат мекунад;
       - рақами мушаххаси суғуртавӣ (РМС-СИН) – рақами ягонаи суратҳисоби инфиродии шахси суғурташуда, ки аз ҷониби мақомоти суғуртаи иҷтимоии давлатӣ дода мешавад.
     - рақами мушаххаси андозсупоринда (РМА-ИНН) – рақами мушаххаси андозсупоранда буда, ҳангоми бақайдгирии давлатӣ дода шуда, бо мақсади ба низом даровардани андозсупорандагон хизмат мекунад;
    - ҳуҷҷати бақайдгирии давлатӣ (Иқтибос, Шаҳодатнома, Патент) – ҳуҷҷатест, ки аз ҷониби мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ додашуда, ки аз далели таъсисёбӣ, азнавташкилдиҳӣ ё барҳамдиҳии шахси ҳуқуқӣ оғозёбӣ ё қатъ намудани фаъолияти шахси воқеӣ ба сифати соҳибкори инфиродӣ, таъсисёбӣ ё намояндагии фаъолияти филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии хориҷӣ шаҳодат медиҳад.

3.    Тартиби бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ,
соҳибкори инфиродӣ, филиал ё намояндагии шахсони
ҳуқуқии хориҷӣ дар Агентӣ

5.   Бақайдгирии давлатӣ аз рўи маҳали ҷойгиршавии суроғаи шахси ҳуқуқӣ, маҳалли фаъолияти соҳибкори инфиродӣ, маҳалли ҷойгиршавии филиал ё намояндагии шахси ҳуқукии хориҷӣ амалӣ гардонида мешавад.
6.    Ҳуҷҷатхои бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, филиал ё намояндагии шахси ҳуқукии хориҷӣ дар маҳалли ҷойгиршавӣ (суроға) аз ҷониби Кумитаи андоз бо тартиби пешбининамудаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» анҷом дода мешавад.
7.    Мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ (минбаъд –Кумитаи андоз) маълумотро тариқи барномаи «Равзанаи ягона» дар бораи шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ, филиал ё намояндагии шахсони ҳуқуқии хориҷӣ ба Феҳристи ягонаи давлатӣ ворид намуда ҳуҷҷати тасдиқкунандаи бақайдгирии давлатӣ ва ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи қайди андоз, омор ва суғуртаи иҷтимоии давлатиро медиҳад, бақайдгирии яквақтаро дар Агентӣ ва омор ба назар дорад.
8.    Ҳангоми бақайдгирӣ дар Феҳристи ягонаи давлатӣ ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ рақами ягонаи мушаххас (минбаъд -РЯМ), рақами мушаххаси андозсупоранда (минбаъд –РМА), рақами мушаххаси суғуртавӣ  ва  рамзҳои омори дода мешавад.
9.    Кумитаи андоз пас аз ворид намудани маълумотҳо ба Феҳристи ягонаи давлатӣ, маълумотро дар шакли электронӣ барои гузаронидани қайди дохилии баҳисобгирии инфиродӣ ба Агентӣ  мефиристад.
10.    Агентӣ аз рўи маълумоти гирифташуда дар муддати як рўзи корӣ қайди дохилии баҳисобгирии инфиродии шахсони ҳуқуқӣ, хориҷӣ ва соҳибкорони инфиродиро анҷом дода, маълумотро дар шакли электронӣ ба Кумитаи андоз бозпас мефиристад, ки аз рўи маълумотҳои Феҳристи ягонаи давлатии бақайдгирифташуда, ба онҳо рақами мушаххаси суғуртавӣ (минбаъд – РМС-СИН) ном ба номи субъектҳои хоҷагидор  медиҳад.

Дополнительная информация