24.07.2018 | 16:00 |
Хонда шуд 130 маротиб

     Рўзи 24 июли соли 2018 Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар асоси Наќшаи аз љониби Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон аз 12 июли соли 2018, №26/10-133 тасдиќшудаи ташкил ва гузаронидани нишастњои матбуотї дар вазорату идорањо

16.07.2018 | 16:00 |
Хонда шуд 166 маротиб

       16 июли  соли 2018  дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон љаласаи васеи Мушовараи Агентї аз рўи љамъбастии натиљањои фаъолияти Агентї дар нимсолаи якуми   соли 2018 баргузор гардид.

26.06.2018 | 16:00 |
Хонда шуд 169 маротиб

      26 июни соли 2018 дар толори маљлисгоњи Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон чорабинї бахшида ба 21-умин солгарди љашни Вањдати миллї баргузор гардид.

11.06.2018 | 12:41 |
Хонда шуд 242 маротиб


Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон майдончаи варзишї ва бозии кўдакон дар кўчаи М.Мастонгулов 34, ноњияи Шоњмансурро мавриди бањрабардорї ќарор дод. Дар маросими ифтитоњи он муовини шањри Душанбе Љумъазода Ф.Т, Раиси ноњияи Шоњмансур Њакимзода Н.Х., сардори Раёсати Муассисаи давлатии кор бо мактабњо ва иншооти варзишї Камолов Р.Ш., муовини якуми Директори Агентї Одиназода Н.Х. иштирок намуданд.

08.06.2018 | 16:43 |
Хонда шуд 187 маротиб

Дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон вобаста ба иљрои Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 30 августи соли 2013, №1504 «Дар бораи Стратегияи муќовимат ба коррупсия дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2020» бо иштироки сардорони раёсату шуъбањо ва сармутахассисони дастгоњи маркази Агентї, вилояти Хатлон ва Суѓд, шањри Душанбе, ва шањру ноњияњои тобеи љумњурї бо даъвати намояндаи Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон Барот Расулї љаласа доир гардид.

08.06.2018 | 14:53 |
Хонда шуд 297 маротиб

Дар доираи эълон гардидани Соли рушди сайёњї ва эњёи њунарњои мардумї кормандони Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба дараи хушманзараи Ромит сайёњати якрўза анљом доданд.
Дар љараёни сафар кормандони Агентї табиати нотакрори дараи Ромитро тамошо намуда, аз манзарањои дилфиреби он њаловат бурданд.

07.06.2018 | 08:40 |
Хонда шуд 321 маротиб


Дар доираи ташаббусњои созанда ва хайрхоњонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон, Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба маъюбон, шахсони эњтиёљманд ва бошандагони мактаб интернатњо, ки ба ѓамхории њамешагии давлату њукумат ниёз доранд ва собиќадорони мењнати Агентї мунтазам кўмаки амалї расонида, аз њолу ањволи онњо хабар мегирад.

04.06.2018 | 16:06 |
Хонда шуд 126 маротиб


   Кормандони воњидњои сохтории Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон рўзи 2 июни соли 2018 ба њашар баромада, корњои тоза кардани утоќњои корї, роњравњо, љуйборњо нарм намудани бехи дарахтонро дар замини назди биноњои маъмурї ба анљом расониданд.

21.05.2018 | 10:00 |
Хонда шуд 226 маротиб

     Рўзи 20 майи соли 2018 кормандони Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Ҳукумати Ҷумњурии Тољикистон дар дави миллї фаъолона ширкат варзиданд.

14.05.2018 | 20:01 |
Хонда шуд 209 маротиб

        Санаи 14 майи соли 2018 дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон вобаста ба мулоќоти Асосгузори сулњу вањдати миллї — Пешвои миллат, Президенти Ҷумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар арафаи моњи шарифи Рамазон бо масъулини маќомоти марказї ва мањаллии њокимияти давлатї, намояндагони фаъоли соњањои иљтимої, олимон, зиёиёни эҷодкор ва ходимони дин, ки рўзи 12 майи соли 2018, љаласа доир гардид.

20.04.2018 | 16:00 |
Хонда шуд 326 маротиб

       Дар доираи дастуру супоришњои Асосгузории сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон бобати таќвият додани корњои тарѓиботиву фањмонидадињї вобаста ба баланд бардоштани њисси ватандўстї, њуввияти миллї, арљ гузоштан ба арзишњои милливу фарњангї ва ба ин васила тарѓиби сару либоси миллї, дастурамали либосњои тавсиявї барои духтарон ва занон дар Љумњурии Тољикистон, роњњои пешгирии бегонапарастоии занону љавонон ва татбиќи бо самари Ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон” ва Дар бораи масъулияти падару модар дар таълмиу тарбияи фарзанд” 20 апрели соли 2018 дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Ҳукумати Ҷумњурии Тољикистон мулоќоти кормандони Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати Ҷумњурии Тољикистон Акобирова Љавоњир- сардори шуъбаи гендерї ва муносибатњои байналмилалї Азимова Мањбуба сардори Шуъбаи ташкилї бо кормандони дастгоњи марказии Агентї доир гардид.

13.04.2018 | 16:00 |
Хонда шуд 352 маротиб

     Рўзи 13 апрели соли 2018 дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон љаласаи Мушовараи Агентї аз рўи љамъбасти фаъолияти Агентї дар семоњаи якуми соли 2018 бо иштироки сардорони раёсатњо, муовинони сардорони раёсатњо, сардорони шуъбањо, сармутахассисон ва мутахассисони пешбари дастгоњи марказї, раёсатњои вилоятї, шањрї ва ноњиявї ва Маркази минтаќавии бањисобгирии инфиродии ноњияњои тобеи љумњурї доир гардид.

Дополнительная информация