20.04.2018 | 16:00 |
Хонда шуд 27 маротиб

       Дар доираи дастуру супоришњои Асосгузории сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон бобати таќвият додани корњои тарѓиботиву фањмонидадињї вобаста ба баланд бардоштани њисси ватандўстї, њуввияти миллї, арљ гузоштан ба арзишњои милливу фарњангї ва ба ин васила тарѓиби сару либоси миллї, дастурамали либосњои тавсиявї барои духтарон ва занон дар Љумњурии Тољикистон, роњњои пешгирии бегонапарастоии занону љавонон ва татбиќи бо самари Ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон” ва Дар бораи масъулияти падару модар дар таълмиу тарбияи фарзанд” 20 апрели соли 2018 дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Ҳукумати Ҷумњурии Тољикистон мулоќоти кормандони Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати Ҷумњурии Тољикистон Акобирова Љавоњир- сардори шуъбаи гендерї ва муносибатњои байналмилалї Азимова Мањбуба сардори Шуъбаи ташкилї бо кормандони дастгоњи марказии Агентї доир гардид.

13.04.2018 | 16:00 |
Хонда шуд 109 маротиб

     Рўзи 13 апрели соли 2018 дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон љаласаи Мушовараи Агентї аз рўи љамъбасти фаъолияти Агентї дар семоњаи якуми соли 2018 бо иштироки сардорони раёсатњо, муовинони сардорони раёсатњо, сардорони шуъбањо, сармутахассисон ва мутахассисони пешбари дастгоњи марказї, раёсатњои вилоятї, шањрї ва ноњиявї ва Маркази минтаќавии бањисобгирии инфиродии ноњияњои тобеи љумњурї доир гардид.

04.04.2018 | 00:00 |
Хонда шуд 159 маротиб

   Дар заминаи дастуру супоришњои Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон аз 24 феврали соли 2018, №25383(26,7) ва Наќшаи чорабинињои оммавї –варзишї, солимгардонї ва машќњои пагоњирўзї тањти унвони «Зебої, тавоної ва доної аз варзиш аст» рўзи 31 марти соли 2018 дар назди шаршараи Наврўзгоњи пойтахт кормандони Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар якљоягї бо кормандони Саридораи њифзи сирри давлатї, Саридораи геология, Саридораи бойгонї, Кумитаи кор бо љавонон ва варзиши назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва бо иштироки намояндагони васоити ахбори омма машќи пагоњирўзї доир намуданд. 

29.03.2018 | 13:00 |
Хонда шуд 147 маротиб

      Дар доираи лоињаи Иттињоди Аврупо «Кўмаки техникї барои мусоидат ба ислоњоти нафаќа» аз 29 марти соли 2018 Барномаи омўзишї дар соњаи илми актуарї барои мутахассисони Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон оѓоз гардид.

27.03.2018 | 10:00 |
Хонда шуд 170 маротиб

     Дар доираи соли «Рушди сайёњї ва њунарњои мардумї» бо маќсади арљ гузоштан ба либоси миллї дар арафаи Наврўзи байналмилалии соли 2018 дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистонбо маќсадимуаррифии либоси миллї, фарњанги либоспўшї аз љониби бонувон ва духтарон ва риояи либоси расмї дар маќомоти давлатї ва мањаллї чорабинїдоир гардид.

10.03.2018 | 10:02 |
Хонда шуд 193 маротиб

«Мо дар татбиқи сиёсати хориҷӣ минбаъд мустаҳкам намудани муносибатҳои дӯстона ва ҳамкориҳои муфиди тарафайнро бо тамоми давлатҳо, пеш аз ҳама, бо кишварҳои ҳамсоя, ҳамчунин, идораҳои байналхалқӣ, аз вазифаҳои аввалиндараҷаи худ меҳисобем».

07.03.2018 | 17:35 |
Хонда шуд 233 маротиб

     Имрўз дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон бахшида ба Рўзи модар чорабинї доир гардид.

02.03.2018 | 11:35 |
Хонда шуд 232 маротиб

    Санаи 16 феврали соли 2018, дар маљлисгоњи Раёсати Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд, бо маќсади роњандозї намудани тадбирњои зарурї љињати таъмини иљрои њадафњои пешбининамудаи «Стратегияи муќовимат бо коррупсия дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013 - 2020», ки бо Фармони Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон аз 30 августи соли 2013, №1504 тасдиќ гардидааст, инчунин бо дастрасии банди 10 наќшаи чорабинињои Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори Мушовараи Агентї аз 10 январи соли 2018, №1 тасдиќ гардидааст, хониши идоравї оид ба мавзўи «Коррупсия зуњуроти номатлуб» ташкил карда шуд.

23.02.2018 | 15:29 |
Хонда шуд 293 маротиб

       Бо маќсади иљрои Амри Президенти Љумњурии Тољикистон аз 20 январи соли 2018, №АП-992 “Дар бораи Наќшаи чорабинињо бахшида ба соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї”

23.02.2018 | 15:13 |
Хонда шуд 208 маротиб

     Ба муносибати љашни 25 -умин солгарди Артиши миллии Љумњурии Тољикистон дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафакаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон чорабинї доир гардид.

02.02.2018 | 18:08 |
Хонда шуд 276 маротиб

        Мутобиќи Амри Президенти Љумњурии Тољикистон аз 15 сентябри соли 2011, №АП-1729 ва Наќшаи тасдиќшудаи Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон аз 20 декабри соли 2017, №26/10-221 рўзи 2 феврали соли 2018, соати 9-00 дар Маркази матбуотии љумњуриявї «Оид ба љаъмбасти фаъолияти Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар соли 2017» нишасти матбуотї доир гардид.

Дополнительная информация