17.06.2019 | 16:23 |
Хонда шуд 134 маротиб

Рўзи 17 июни соли 2019 дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон аз натиљаи вохўрии Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон бо кормандони соњањои молия, андоз, гумрук, сармоягузорї ва бонкдории кишвар бо иштироки роњбарони воњидњои сохтории дастгоњи марказї ва сохторњои Агентї дар ВМКБ, вилоятњои Суѓду Хатлон, шањри Душанбе ва шањру ноњияњои тобеи љумњурї тањти роњбарии Директори Агентї Давлатзода Дилмурод Ашурбек љаласаи ѓайринавбатї баргузор гардид.

07.06.2019 | 10:10 |
Хонда шуд 178 маротиб

Душанбе, 4 июни соли 2019. – Пас аз анљоми курси дуюми омўзишї оид ба илми актуарї Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Иттињоди Аврупо ба 6 нафар кормандони Агентї барои гузаштан аз курси Асосњои илми актуарї шањодатномањо таќдим намуданд.

31.05.2019 | 14:37 |
Хонда шуд 148 маротиб

Дар доираи дастуру супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон бо маќсади тарѓибу ташвиќи тарзи њаёти солим ва Наќшаи гузаронидани хонишњои идоравї дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба пешгирии пањншавии вируси норасоии масунияти одам (ВНМО) ва дигар беморињои сироятии марговар вохўрии кормандони Агентї бо мудири шуъбаи арзёбї ва бањодињии Муассисаи давлатии маркази љумњуриявии пешгирї ва мубориза бар зидди бемории вируси норасоии масунияти одам, Шерхонов Тоњир доир гардид.

15.04.2019 | 15:45 |
Хонда шуд 364 маротиб

12 апрели соли 2019 љаласаи Мушовараи Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумҳурии Тољикистон оид ба натиљањои љамъбасти фаъолияти Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар семоњаи якуми соли 2019 ва вазифањо барои семоњаи дуюм бо иштироки сардорони раёсатњо, муовинони сардорони раёсатњо, сардорони шуъбањои дастгоњи марказї, сардорони раёсатњои вилоятї, шањрї ва ноњиявї ва сардорони марказњои минтаќавии бањисобгирии инфиродї баргузор гардид.

07.03.2019 | 15:00 |
Хонда шуд 322 маротиб

Имрўз дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон бахшида ба Рўзи Модар чорабинї доир гардид.

01.03.2019 | 17:25 |
Хонда шуд 512 маротиб

Дар доираи дастуру супоришњое, ки аз Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 26 декабри соли 2018 “Дар бораи самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљї” бармеоянд, Наќшаи гузаронидани хонишњои идоравї дар соли 2019 ва Наќшаи - чорабинињои Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки љињати татбиќи “Стратегияи муќовимат ба коррупсия дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2020”- тањия ва тасдиќ гардидааст, рўзи 1 марти соли 2019 вохӯрии кормандони Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон бо сарнозири Сарраёсати пешгирии коррупсионии Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Маљидї Абдукарим Асрориён доир гардид.

06.02.2019 | 10:06 |
Хонда шуд 506 маротиб

Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар асоси Наќшаи аз љониби Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон аз 11 декабри 2018, №26/10-179 тасдиќшуда доир ба ташкил ва гузаронидани нишастњои матбуотї дар вазорату идорањо, ташкилоту муассисањо, маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ВМКБ, вилоятњо, шањри Душанбе ва шањру ноњияњои тобеи љумњурї оид ба љамъбасти соли 2018, мутобиќи Амри Президенти Ҷумњурии Тољикистон аз 15 сентябри соли 2011, №АП-1729, рўзи 5 феврали соли 2019 соати 09-00 дар толори «Маркази матбуоти љумњуриявї” оид ба натиљаи фаъолияти Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар соли 2018 нишасти матбуотї доир намуд.

28.01.2019 | 08:32 |
Хонда шуд 479 маротиб

Табиати инсони чї хеле маълум аст, хислати диалектикї дорад ва дар асоси ягонагии дуљониба - биологї ва иљтимої ташаккул меёбад. Аз ин рў, инсон дар баробари њифз ва амнияти љонии худ ба амнияти иљтимої низ ниёз дорад.

11.01.2019 | 15:07 |
Хонда шуд 625 маротиб

10 январи соли 2019 љаласаи Мушовараи Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумҳурии Тољикистон оид ба натиљањои љамъбасти фаъолияти Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар соли 2018 ва вазифањо барои рушди соњаи суѓуртаи иљтимої ва нафаќа дар нимсолаи якуми соли 2019 бо иштироки сардорони раёсатњо, муовинони сардорони раёсатњо, сардорони шуъбањои дастгоњи марказї, сардорон, муовинони раёсатњои вилоятї, шањрї ва ноњиявї, сардорони марказњои минтаќавии бањисобгирии инфиродї баргузор гардид.

11.01.2019 | 13:02 |
Хонда шуд 516 маротиб

Гузориши Директори Агентии суѓуртаи ичтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон С. Наљмудинов оид ба муњтаво ва вазифањое, ки аз Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 26 декабри соли 2018 бармеоянд.

27.12.2018 | 16:47 |
Хонда шуд 616 маротиб

Дар толори маљлисгоњи Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон тамошои мустаќими Паёми Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Ҷумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон, ки тамоми пањлуњои њаёти иќтисодию иљтимої ва сиёсии кишварро дар бар мегирад, аз љониби кормандон ба таври густурда роњандозї гардид.

Дополнительная информация