11.06.2018 | 12:41 |
Хонда шуд 71 маротиб


Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон майдончаи варзишї ва бозии кўдакон дар кўчаи М.Мастонгулов 34, ноњияи Шоњмансурро мавриди бањрабардорї ќарор дод. Дар маросими ифтитоњи он муовини шањри Душанбе Љумъазода Ф.Т, Раиси ноњияи Шоњмансур Њакимзода Н.Х., сардори Раёсати Муассисаи давлатии кор бо мактабњо ва иншооти варзишї Камолов Р.Ш., муовини якуми Директори Агентї Одиназода Н.Х. иштирок намуданд.

08.06.2018 | 16:43 |
Хонда шуд 70 маротиб

Дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон вобаста ба иљрои Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 30 августи соли 2013, №1504 «Дар бораи Стратегияи муќовимат ба коррупсия дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2020» бо иштироки сардорони раёсату шуъбањо ва сармутахассисони дастгоњи маркази Агентї, вилояти Хатлон ва Суѓд, шањри Душанбе, ва шањру ноњияњои тобеи љумњурї бо даъвати намояндаи Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон Барот Расулї љаласа доир гардид.

08.06.2018 | 14:53 |
Хонда шуд 161 маротиб

Дар доираи эълон гардидани Соли рушди сайёњї ва эњёи њунарњои мардумї кормандони Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба дараи хушманзараи Ромит сайёњати якрўза анљом доданд.
Дар љараёни сафар кормандони Агентї табиати нотакрори дараи Ромитро тамошо намуда, аз манзарањои дилфиреби он њаловат бурданд.

07.06.2018 | 08:40 |
Хонда шуд 178 маротиб


Дар доираи ташаббусњои созанда ва хайрхоњонаи Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, Љаноби Олї, муњтарам Эмомалї Рањмон, Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ба маъюбон, шахсони эњтиёљманд ва бошандагони мактаб интернатњо, ки ба ѓамхории њамешагии давлату њукумат ниёз доранд ва собиќадорони мењнати Агентї мунтазам кўмаки амалї расонида, аз њолу ањволи онњо хабар мегирад.

04.06.2018 | 16:06 |
Хонда шуд 59 маротиб


   Кормандони воњидњои сохтории Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон рўзи 2 июни соли 2018 ба њашар баромада, корњои тоза кардани утоќњои корї, роњравњо, љуйборњо нарм намудани бехи дарахтонро дар замини назди биноњои маъмурї ба анљом расониданд.

21.05.2018 | 10:00 |
Хонда шуд 125 маротиб

     Рўзи 20 майи соли 2018 кормандони Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Ҳукумати Ҷумњурии Тољикистон дар дави миллї фаъолона ширкат варзиданд.

14.05.2018 | 20:01 |
Хонда шуд 117 маротиб

        Санаи 14 майи соли 2018 дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон вобаста ба мулоќоти Асосгузори сулњу вањдати миллї — Пешвои миллат, Президенти Ҷумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар арафаи моњи шарифи Рамазон бо масъулини маќомоти марказї ва мањаллии њокимияти давлатї, намояндагони фаъоли соњањои иљтимої, олимон, зиёиёни эҷодкор ва ходимони дин, ки рўзи 12 майи соли 2018, љаласа доир гардид.

20.04.2018 | 16:00 |
Хонда шуд 224 маротиб

       Дар доираи дастуру супоришњои Асосгузории сулњу вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон бобати таќвият додани корњои тарѓиботиву фањмонидадињї вобаста ба баланд бардоштани њисси ватандўстї, њуввияти миллї, арљ гузоштан ба арзишњои милливу фарњангї ва ба ин васила тарѓиби сару либоси миллї, дастурамали либосњои тавсиявї барои духтарон ва занон дар Љумњурии Тољикистон, роњњои пешгирии бегонапарастоии занону љавонон ва татбиќи бо самари Ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон” ва Дар бораи масъулияти падару модар дар таълмиу тарбияи фарзанд” 20 апрели соли 2018 дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Ҳукумати Ҷумњурии Тољикистон мулоќоти кормандони Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати Ҷумњурии Тољикистон Акобирова Љавоњир- сардори шуъбаи гендерї ва муносибатњои байналмилалї Азимова Мањбуба сардори Шуъбаи ташкилї бо кормандони дастгоњи марказии Агентї доир гардид.

13.04.2018 | 16:00 |
Хонда шуд 262 маротиб

     Рўзи 13 апрели соли 2018 дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон љаласаи Мушовараи Агентї аз рўи љамъбасти фаъолияти Агентї дар семоњаи якуми соли 2018 бо иштироки сардорони раёсатњо, муовинони сардорони раёсатњо, сардорони шуъбањо, сармутахассисон ва мутахассисони пешбари дастгоњи марказї, раёсатњои вилоятї, шањрї ва ноњиявї ва Маркази минтаќавии бањисобгирии инфиродии ноњияњои тобеи љумњурї доир гардид.

04.04.2018 | 00:00 |
Хонда шуд 277 маротиб

   Дар заминаи дастуру супоришњои Роњбари Дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон аз 24 феврали соли 2018, №25383(26,7) ва Наќшаи чорабинињои оммавї –варзишї, солимгардонї ва машќњои пагоњирўзї тањти унвони «Зебої, тавоної ва доної аз варзиш аст» рўзи 31 марти соли 2018 дар назди шаршараи Наврўзгоњи пойтахт кормандони Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар якљоягї бо кормандони Саридораи њифзи сирри давлатї, Саридораи геология, Саридораи бойгонї, Кумитаи кор бо љавонон ва варзиши назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва бо иштироки намояндагони васоити ахбори омма машќи пагоњирўзї доир намуданд. 

29.03.2018 | 13:00 |
Хонда шуд 262 маротиб

      Дар доираи лоињаи Иттињоди Аврупо «Кўмаки техникї барои мусоидат ба ислоњоти нафаќа» аз 29 марти соли 2018 Барномаи омўзишї дар соњаи илми актуарї барои мутахассисони Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон оѓоз гардид.

27.03.2018 | 10:00 |
Хонда шуд 307 маротиб

     Дар доираи соли «Рушди сайёњї ва њунарњои мардумї» бо маќсади арљ гузоштан ба либоси миллї дар арафаи Наврўзи байналмилалии соли 2018 дар Агентии суѓуртаи иљтимої ва нафаќаи назди Њукумати Љумњурии Тољикистонбо маќсадимуаррифии либоси миллї, фарњанги либоспўшї аз љониби бонувон ва духтарон ва риояи либоси расмї дар маќомоти давлатї ва мањаллї чорабинїдоир гардид.

Дополнительная информация